Jak se bez matematiky dopočítáme všech těch nových pohlaví?

Zrušení povinné maturity z matematiky nám má zlepšit kvalitu školství. Špatné výsledky studentů jdou totiž prý na vrub špatným kantorům a jejich špatným postupům. Takže lze říci, že naši studenti jsou skvělí, jenom je učí nemehla?

Tak nám pan ministr školství identifikoval největší problém školství. Podle posledního vývoje se tedy zdá, že je to povinná maturita z matematiky. Tudíž ji s pomocí až příliš mnoha poslanců napříč sněmovnou odstřelil. Což o to, nic proti radikálním krokům, leckdy jsou potřeba a je dobré, když k nim politik najde odvahu. Ovšem….

Ovšem, nezůstáváme na půl cesty? Jestliže tedy ti učitelé matematiku učí špatně, proč zůstávají přijímačky z matematiky na středních školách? Neměly by se taky zrušit až do doby, kdy se bude matematika učit na školách tak dobře, že přijímačky a maturitu udělají všichni na stejně velkou jedničku?

A navíc, proč se matematika vůbec známkuje, pokud je to taková hrůza, neměla by zmizet z vysvědčení vůbec? A kromě toho – vždyť je to evidentně genderově nevyvážený předmět. Vidím tedy v odstranění matematiky velký potenciál. Potenciál obrovské společenské změny. Dovedete si představit, kolik spokojených voličů bude hýkat blahem? Ženskou lobby počínaje a maminkami modelek, které nepřijali do vedení jaderných elektráren konče.

Pan ministr to vzal prostě za správný konec. To si bez matematiky bude moci spočítat každý!.

Někdo může nesměle namítnout: „Jak se dopočítáme všech nově objevených pohlaví?“

„Jak budou hysterické spoluobčanky vypočítávat těch spravedlivých 50% genderové korektnosti? “

Ale věřím, že na tom se již pracuje. Prostě to někdo zařídí.

Dobrý příklad nových pořádků nám ostatně již předvedla kolegyně pana ministra na financích. Díky ní již nějakou dobu totiž víme, že u nás je jen jedna sazba DPH na pivo. A jsou to tyto dvě: 10, 15 a 21%.

A je líp.

Zdroj: https://michalzapletal1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=751200